Architectura Militaris XX

program dyplomowy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Witamy na portalu programu dyplomowego "Architectura Militaris XX"

Zapraszam wszystkich zainteresowanych nadawców i nasłuchowców do udziału w programie "Architectura Militaris XX". Program obejmuje obiekty zwane dalej Punktami Oporu zbudowane po 1918 r. przez Polskę, Niemcy i Związek Radziecki, a znajdujące się na obecnym terytorium Polski. Punkty Oporu to pojedyncze betonowe schrony bojowe lub grupy schronów i inne budowle wchodzące w skład systemów bojowo-obronnych. Do tej pory na liście znalazło się ponad 700 obiektów, we wszystkich województwach. Lista jest rozwojowa, nie do wszystkich informacji udało mi się dotrzeć. Liczę na to że Koledzy pomogą w jej rozszerzeniu. Jeśli znacie miejsca które nie znalazły się w Programie, a znacie historię ich powstania - zgłaszajcie je. Szczegóły opisane są w Regulaminie.

Portal służy jako baza do komputerowej obsługi dyplomu. Zawiera on listę obiektów. Uczestnicy mogą sprawdzić qso z obiektami. Ci co jeżdżą po punktach oporu przesyłają log z aktywności, dzięki czemu można w ramach bazy potwierdzić łączności z obiektami, a w odpowiednim czasie wygenerować i złożyć wniosek o dyplom do Award Managera. Funkcjonowanie jest analogiczne do bazy "Grody w Polsce".

Pragnę też złożyć podziękowania dla Wojtka SP2ALT - autora oprogramowania strony, Kazika SQ4IOH za uwagi do listy i Roberta SQ7RF za wiele przegadanych godzin:).

W imieniu Rady Bractwa Zamkowego
Jurek SP8BBK - koordynator