Architectura Militaris XX

program dyplomowy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Architectura Militaris XX - regulamin

Email Drukuj PDF

PROGRAM DYPLOMOWY
"Architectura Militaris XX"

 

 1. Program dyplomowy "Architectura Militaris XX" ma na celu popularyzację miejsc związanych z budownictwem militarnym XX wieku poprzez pracę radiostacji amatorskich z obiektów militarnych i nawiązywanie łączności z tymi stacjami.
 2. Program dyplomowy "Architectura Militaris XX" jest kontynuacją programów "Zamki w Polsce", "Twierdze i Forty" oraz "GrodySP".
 3. W Programie mogą uczestniczyć licencjonowani nadawcy i nasłuchowcy z kraju i całego świata.
 4. Do Programu zaliczane są potwierdzone łączności/nasłuchy ze stacjami pracującymi z Obiektów powstałych po roku 1918, ujętych w wykazie, przeprowadzone po 1 stycznia 2020 na dowolnym paśmie i dowolnym rodzajem emisji. Łączności przeprowadzone przez przemienniki są zaliczane.
 5. Program obejmuje dwa rodzaje dyplomów:
  • "DYPLOM SZTURMOWY" – za łączności/nasłuchy ze stacjami pracującymi z Obiektów ujętych w wykazie,
  • "DYPLOM WAROWNY" – dla operatorów stacji pracujących z Obiektów ujętych w wykazie.
 6. Każdy z dyplomów posiada stopnie (klasy), a wymagane ilości przeprowadzonych łączności/nasłuchów na poszczególne klasy dyplomów pokazuje poniższa tabela - wymogi odpowiednio dla stacji z SP oraz spoza SP. Podwyższenie klasy dyplomu uzyskuje się poprzez dokładane do dyplomu pagonów (nalepek). Poszczególne klasy dyplomów nie muszą być zdobywane po kolei, czyli można wystąpić o wyższą klasę z pominięciem niższych pod warunkiem spełnienia przewidzianych na nią wymagań.
  KlasaClassSPSpoza SP
  Outside SP
  SzeregowyPrivate 10 5
  KapralCorporal 30 15
  PlutonowyMaster Corporal 50 25
  SierżantSergent 70 35
  ChorążyWarrant Officer 100 50
  KlasaClassSPSpoza SP
  Outside SP
  PorucznikLieutenant 200 100
  KapitanCaptain 300 150
  MajorMajor 400 200
  PułkownikColonel 500 250
  GenerałGeneral 600 300
  MarszałekMarshal 700 350
  Liście DębuOak leaves Kolejne (Next) 100 Kolejne (Next) 50
 7. Wymogiem ubiegania się o dyplom jest posiadanie odpowiedniej ilości łączności potwierdzonych na portalu poporu.zamkisp.pl.
 8. Opłaty za dyplomy odpowiednio wynoszą:
  • dla członków PZK - 20 zł,
  • dla pozostałych stacji polskich - 30 zł,
  • dla stacji zagranicznych - 10Є lub 10 IRC,
  • nalepka potwierdzająca wyższą klasę dyplomu – 4 zł + porto,
  • nalepka potwierdzająca wyższą klasę dyplomu dla stacji zagranicznych - 3Є lub 3 IRC.
 9. Zgłoszenie oraz wpłaty na dyplom lub pagon (nalepkę) zawierające wykaz przeprowadzonych łączności przesłać na adres Award Managera.
  Ireneusz Kołodziej SP6TRX,
  ul. Konrada I 25/15,
  67-200 Głogów
  lub na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Wpłaty można również dokonać na rachunek bankowy - informacja Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 10. Nadawcy ubiegający się o "Dyplom Warowny" powinni pracować głównie na pasmach KF. Zaleca się, by pierwsza aktywacja (tzw. NEW ONE) była anonsowana w kalendarzu "Wyprawy zamkowe" przynajmniej jeden dzień przed wyprawą.
 11. Za stację pracującą z obiektu uważa się zainstalowanie na terenie obiektu z listy lub w bezpośrednim sąsiedztwie w odległości nie większej niż 500 m. W szczególnych przypadkach, w razie niemożliwości dotarcia do obiektu możliwe jest zwiększenie dopuszczalnej odległości.
 12. Ubiegający się o "Dyplom Warowny" po każdej aktywacji jest zobowiązany wysłać log w formie pliku ADIF na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Nazwa pliku powinna zawierać oznaczenie obiektu i znak aktywatora np. AMK001 LK05_sp8bbk_p 20201212.adi. Można dołączyć więcej niż jeden log. Dopiero przesłanie logu spowoduje zaliczenie aktywności do "Dyplomu Warownego" i automatycznie do "Dyplomu Szturmowego". Mile widziane są fotografie na tle obiektu.
 13. Praca z dwóch obiektów Programu Architectura Militaris XX jednocześnie jest niedozwolona. Gdy w bezpośrednim sąsiedztwie - do 500 m znajdują się obiekty z innych programów dyplomowych, także pozostałych programów zamkisp ich równoczesna aktywacja jest jak najbardziej wskazana. Praca powinna odbywać się zgodnie z ich regulaminem (np. SPFF, PGA).
 14. Do Programu będą zaliczane aktywacje przeprowadzone po jego rozpoczęciu czyli od 1.01.2020 r.
 15. Za szkody poniesione podczas realizacji Programu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

 

Zasady zgłaszania nowych Obiektów do programu.

 

 1. Na liście mogą znaleźć się Obiekty, które powstały po roku 1918.
 2. Do Obiektów Programu zalicza się schrony betonowe lub grupy schronów betonowych pełniących funkcje bojowe tworzące Punkt Oporu, Odcinek, Pozycję, Grupę Bojową, Grupę Warowną itp.
 3. Zgłaszany Obiekt musi mieć udokumentowaną historię (nawet bardzo skromną) oraz przeznaczenie bojowe.
 4. W przypadku Obiektów w których wyróżniają się grupy schronów odległe o więcej niż 1 km i nie połączone widocznym systemem umocnień polowych (okopów), możliwy jest podział Obiektu na części.
 5. Do Programu nie zalicza się:
  • fortyfikacji polowych – okopów i schronów drewnianych i ziemnych (lub śladów po nich) jeśli nie posiadały umocnień stałych (schronów betonowych).
  • rowów i zapór przeciwczołgowych,
  • schronów przeciwlotniczych nie posiadających cech bojowych (w tym schronów pod budynkami mieszkalnymi).
 6. Możliwe jest dodanie do listy Obiektów nie spełniających wymogów p. 2, ale posiadających szczególne znaczenie historyczne, np. zachowane ślady fortyfikacji partyzanckich.
 7. Propozycje powinny zawierać:
  • nazwę Obiektu (w tym także oryginalną – po niemiecku lub rosyjsku – jeśli możliwe),
  • przynależność taktyczna,
  • kraj budowniczego (Polska, Rosja, Niemcy),
  • województwo, powiat i gminę (PGA),
  • współrzędne GPS schronów Obiektu,
  • opis obiektu plus ew. fotografia,
  • źródła informacji (literatura, strona internetowa). W przypadku źródeł pisanych wskazany jest skan.
 8. Każdy przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany. Koordynator Programu może zażądać uzupełnienia informacji.
 9. Propozycje Obiektów należy przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Rada Bractwa Zamkowego

Poprawiony: czwartek, 05 stycznia 2023 14:45  

Aktywatorzy

Logowanie dla aktywatorów (przekazanie/edycja logu)

Konta zakładane tylko przez SP2ALT, konta nie są obowiązkowe, nadal można logi przekazywać do SP8BBK